• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Quỳnh Trang
Email:
qtrangdtc@gmail.com
Ngày gửi:
12/02/2020
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi nghỉ thai sản từ 21/07/2019-19/01/2020. Do sức khỏe chưa phục hổi nên nghỉ dưỡng sức 7 ngày (sinh mổ), bắt đầu từ 20/01/2020. Tuy nhiên ngày 23/01/2020 trúng tết nguyên đán. Vậy thời gian tôi được nghỉ sẽ tính như thế nào? Chế độ được hưởng vẫn là 7 ngày hay sao? Rất mong nhận được phản hồi từ cơ quan Bảo hiểm. Cảm ơn
Trả lời bởi:
Nguyễn Thị Thu (Chế độ)
Ngày trả lời:
13/02/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định:

“Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

  1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.”

          Căn cứ quy định trên, trường hợp Bạn sinh mổ, được người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định cho nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản 07 ngày, bắt đầu từ ngày 20/01/2020 thì thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe của Bạn sẽ được giải quyết từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020 (bao gồm cả ngày nghỉ Tết).

          Trân trọng!