• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn Hồng Phúc
Email:
hongphuc2512dn@gmail.com
Ngày gửi:
14/03/2020
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Bảo hiểm y tế
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Xin chào quý cơ quan. Tôi là sỹ quan quân đội đang ở Đà Nẵng, được cấp thẻ BHYT cho thân nhân, tuy nhiên thẻ BHYT của con tôi bị nhầm ngày có hiệu lực, đúng là từ ngày 1/1 nhưng thông tin lại là ngày 1/10, tôi xin điều chỉnh lại cho đúng thì cơ quan tôi nói mất 1 tháng mới xong. Không rõ tôi có thể liên hệ cơ quan BHXH tại Đà Nẵng để điều chỉnh cho cháu nhanh được không, vì hiện tại cháu cần thẻ BHYT để khám bệnh. Rất mong được giải đáp. Xin cảm ơn!
Trả lời bởi:
Trương Toa
Ngày trả lời:
17/03/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Căn cứ vào Quy trình thu Bảo hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp; Quản lý sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, quy định cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội quản lý thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và cấp thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế  thì cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đó thực hiện việc điều chỉnh lại thông tin trên thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

Trường hợp Bạn là sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam và con Bạn là thân nhân quân đội do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc Phòng quản lý thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và cấp thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

Do đó, việc điều chỉnh thông tin trên thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (ngày giá trị sử dụng thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế) của con Bạn (thân nhân quân đội) do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc Phòng điều chỉnh thông tin trên thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng không thực hiện việc điều chỉnh thông tin trên thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho con Bạn được, từ ngày 01 tháng 10 sang ngày 01 tháng 01 trên thẻ Bảo hiêm y tế.