• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Truong Ngo Phan
Email:
hethongvanphongshomebuilding@gmail.com
Ngày gửi:
14/04/2020
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Hiện văn phòng đại điện của công ty em ở TP ĐN đang đóng BHXH cho 2 người. là kế toán và GD vì tình hình kinh doanh khó khăn nên công ty em ngưng đóng BHXH trong vòng T4,5 6 ( đã đóng đến T3), nếu làm như vậy thì có được không và nếu tiếp tục đóng lại thì có bị ảnh hưởng gì không. Kế toán cũng nghỉ việc từ ngày 15/04/2020 luôn.
Trả lời bởi:
Phạm Thị Hiền
Ngày trả lời:
20/04/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

1. Ngày 18/3/2020 Bảo hiểm xã hội Thành phố đã ban hành Công văn số 489/BHXH-QLT hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất để các đơn vị trên địa bàn phối hợp thực hiện. Theo đó, đơn vị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất sau khi hết thời hạn tạm dừng đóng sẽ thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng và số tiền đóng bù không bị tính lãi chậm đóng. Đề nghị đơn vị căn cứ vào mức độ ảnh hưởng thực tế, trường hợp đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân địa phương quản lý thì liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Tài chính địa phương, trường hợp đơn vị thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý thì liên hệ Bộ, ngành hoặc Bộ Tài chính để được thẩm định điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất theo hướng dẫn. Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện tạm dừng đóng sau khi có văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền và văn bản đề nghị của đơn vị.

2. Tại Khoản 3 Điều 85 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Vì vậy, nếu người lao động tại đơn vị Bạn không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó.