• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Binh
Email:
yenbinh1992@gmail.com
Ngày gửi:
16/04/2020
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Em làm hai công ty, công ty thứ nhất em làm và đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm được một năm nhưng họ không trả sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm cho em. công ty thứ hai em làm được 2 năm và làm sổ mới đã đóng được hai năm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm. Vậy giờ em đang làm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp xong em muốn gộp lại thành một sổ 3 năm ở công ty mới mà không cần lấy sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm ở công ty cũ được không.
Trả lời bởi:
Trương toa
Ngày trả lời:
24/04/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Bạn làm ở Công ty thứ nhất có đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội 1 năm, được cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 4  Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH 13. Tuy nhiên, sau khi nghỉ việc Công ty không trả sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho Bạn.

Việc Công ty không trả sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội là vi phạm pháp luật theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội. Bạn cần liên hệ, yêu cầu Công ty trả lại sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho mình; trường hợp Công ty không thực hiện, Bạn có thể viết đơn khiếu nại đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện có trách nhiệm giải quyết (nơi trụ sở của Công ty) theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 119 Luật Bảo hiểm xã hội để được can thiệp hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 119 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Bạn tiếp tục đi làm, tham gia đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tại Công ty thứ hai được 2 năm, đã được cấp số bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội mới và muốn gộp 2 sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trước khi làm thủ tục hưởng chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

Thủ tục hồ sơ gộp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (Mẫu TK1-TS có thể tải trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Thành phố); sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đã được cấp. Như vậy, Bạn cần phải nộp cả 02 sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đã được cấp để gộp thành 01 sổ có thời gian tham gia BHXH ở 2 công ty.