• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Thùy Trang
Email:
trangnhung994@gmail.com
Ngày gửi:
05/05/2020
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Xin chào BHXH Đà Nẵng. Em có 2 câu hỏi như sau ạ. Thứ 1: Em làm việc cho 1 Cty tại quận Hải Châu, đóng BHXH tại quận Hải Châu. Khi em nghỉ việc Cty nói đã báo giảm nhân sự cho BHXH nên bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 em tự qua BHXH để chốt sổ BHXH. Điều này có đúng không ạ? Em có thể tự đi chốt được ko ạ? Và cần thủ tục gì nếu tự chốt? Thứ 2: Hiện tại em không ở Đà Nẵng trong thời gian dài. Nên em có thể lên BHXH ở địa phương khác để làm thủ tục chốt sổ BHXH được không ạ? Em xin cám ơn!
Trả lời bởi:
Trương Toa
Ngày trả lời:
08/05/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Theo quy định tại điểm 3.3 Khoản 3 Điều 46 Mục 4 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 ban hành Quy trình quản lý thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp; Quản lý sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc chốt (xác nhận) sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho người lao động thực hiện như sau: Nếu người lao động đủ điều kiện hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho người lao động. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận đến thời điểm đã đóng. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

Như vậy, khi đơn vị báo giảm thì cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thực hiện chốt sổ và chuyển tờ rời chốt sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội về đơn vị để đơn vị giao lại cho người lao động (không có quy định cá nhân tự đến cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội để chốt sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của mình).

Trong trường hợp Bạn nghỉ việc rồi, nhưng vẫn chưa nhận được tờ rời chốt sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội do đơn vị làm thất lạc hoặc lý do gì đó bị thất lạc tờ rời chốt sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thì Bạn đến cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội để đề nghị cấp lại tờ rời chốt sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thủ tục là Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS). Hiện nay, Bạn có thể thực hiện giao dịch điện tử đối với cá nhân thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dịchvụcong.gov.vn để cấp lại tờ rời chốt sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

Trân trọng!