BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT tháng 5 và triển khai các quyết định mới sửa đổi, bổ sung, thay thế

08/05/2020 05:05 PM


Sáng nay 08/5, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT tháng 5 và triển khai các quyết định mới sửa đổi, bổ sung, thay thế dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu. Cùng dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và sản xuất TecaPro; các Ban, Vụ, đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và 63 BHXH tỉnh, thành phố tại các điểm cầu.

Đồng chí Đinh Văn Hiêp - Giám đốc BHXH thành phố, Chủ trì điểm cầu Đà Nẵng

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam tính đến 30/4: tổng số người tham gia BHXH bắt buộc 14,419 triệu người, đạt 89,9% kế hoạch; tổng số người tham gia BHXH bắt buộc 14,419 triệu người, đạt 89,9% kế hoạch; số người tham gia BHXH tự nguyện 557 nghìn người, đạt 46,5% kế hoạch; số đối tượng tham gia BHYT 85,187 triệu người, đạt 96,7% kế hoạch; tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN 116,9 nghìn tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch; tổng số tiền còn phải thu BHXH, BHYT, BHTN 22,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,6% số phải thu…

Quang cảnh Hội nghị điểm cầu Đà Nẵng

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thiện phần mềm hộ gia đình triển khai thực hiện trước ngày 20/5, phần mềm quản lý thu triển khai thực hiện trước ngày 01/6; BHXH các tỉnh báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền tháng 5 là tháng vận động triển khai BHXH toàn dân…

Được biết đối với BHXH thành phố Đà Nẵng tính đến ngày 30/4, đã khai thác mới 431 đơn vị, 1.754 lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, 452 người tham gia BHXH tự nguyện, 11.398 người tham gia BHYT hộ gia đình. Tổng số người cùng tham gia BHXH, BHYT là 210.337, đạt 80,74% kế hoạch; độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 93,9%; tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN 1.690.246 triệu đồng, đạt 29,40% kế hoạch, so với cùng kỳ năm trước tăng 54.414 triệu đồng (tăng 3,33%)…

 

Kim Oanh