BHXH thành phố Đà Nẵng thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin phép, xin cảm ơn; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

18/09/2018 11:19 AM


BHXH thành phố Đà Nẵng thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin phép, xin cảm ơn; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

  • TIN BÀI LIÊN QUAN