Hòa Vang: Tổng kết công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tự nguyện năm 2013

11/03/2014 10:44 AM


Ngày 06/3/2014, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Hoà Vang tổ chức hội nghị tổng kết công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) tự nguyện nhân dân năm 2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014...

 
     Ngày 06/3/2014, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Hoà Vang tổ chức hội nghị tổng kết công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) tự nguyện nhân dân năm 2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng và ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Hoà Vang đã đến dự.
 
 

Ông Nguyễn Thanh Hùng, PCT UBND huyện Hoà Vang
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
     Theo báo cáo, năm 2013 huyện Hoà Vang có 16.452 người tham gia BHYT tự nguyện nhân dân (13,18% dân số), số người có thẻ BHYT trên địa bàn huyện 111.178 người/124.844 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,1% dân số. Số người có thẻ BHYT chủ yếu là các nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT như trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi, người nghèo, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội, người có công, người hưởng chính sách, người cận nghèo: 36.716 người (29,42% dân số); đối tượng có trách nhiệm tham gia được nhà nước hỗ trợ một phần chi phí như học sinh, người cận nghèo: 16.745 người (13,43%); đối tượng tham gia BHYT bắt buộc khoảng 57.717 người (46,25%), còn lại đối tượng chưa tham gia khoảng 13.666 người (10,9%).
 
     Năm 2013, UBND huyện Hoà Vang giao chỉ tiêu cho UBND  11 xã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện là 12.627 người. Kết quả có 16.452 người, đạt 130,3% kế hoạch giao, trong đó tham gia đáo hạn là 7.618 người, tham gia mới là 8.834 người. Các xã có tỷ lệ người dân có thẻ BHYT cao như: Xã Hoà Ninh 93,6%, xã Hoà Phong 91,2%, xã Hoà Khương 91,2%.
 
 
Ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố
 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
     Nhiệm vụ trong năm 2014, theo ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố và ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hoà Vang thì ngành BHXH phải chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan ở huyện, Cấp uỷ và Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp đến với nhân dân tại các cuộc họp ở thôn, chi hội nông dân, phụ nữ thôn. Phấn đấu đến cuối năm 2014 phải vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện cùng với các đối tượng tham gia BHYT bắt buộc trên địa bàn huyện đạt 94% dân số có thẻ BHYT. 
 
Đại biểu tham dự hội nghị
 
 
                                                                                        Hà Liễu – BHXH Hoà Vang