Đại hội Chi bộ Phòng Kế hoạch-Tài chính lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2022

21/03/2020 10:33 AM


Sáng ngày 20/3, Chi bộ Phòng Kế hoạch-Tài chính đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Đinh Văn Hiệp – Bí thư Đảng ủy Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Đinh Văn Hiệp – Bí thư Đảng ủy BHXH Thành phố phát biểu chỉ đạo

Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến các dự thảo các báo cáo chính trị của đảng cấp trên; thông qua báo cáo chính trị của Chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Trí – Bí thư Chi bộ báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2017-2020

Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ Chi bộ phấn đấu trong nhiệm kỳ đến: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của Chi ủy, giữ vững Chi bộ trong sạch, vững mạnh, được Đảng ủy cấp trên khen thưởng; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên. 100% đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức lối sống, chính trị tư tưởng; đoàn kết tốt nội bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao…

Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt đại hội

Đại hội cũng đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí: đồng chí Nguyễn Văn Trí - Trưởng phòng, được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Đoàn Thị Lệ Hoa - Phó Trưởng phòng, được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Thu - Phó Trưởng phòng làm Chi ủy viên.

Đảng viên bỏ phiếu bầu cấp ủy

Tập thể Chi bộ Phòng Kế hoạch –Tài chính nhiệm kỳ 2020-2022

                                                                                                        

                                                                                                                       Hà Đức Hải