Viettel Đà Nẵng làm đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

20/04/2020 04:19 PM


Bảo hiểm xã hội Thành phố và Viettel Đà Nẵng vừa ký Hợp đồng số 03/2020/BHXHĐN - VPĐN về đại lý thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế hộ gia đình theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn 875/BHXH-BT ngày 18/02/2020.

\

(Ảnh internet)

Theo Hợp đồng số 03/2020/BHXHĐN - VPĐN, Viettel Đà Nẵng thực hiện công tác tuyên truyền chính sách, chế độ, quy định của Nhà nước về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; vận động, thu tiền, lập danh sách người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo hộ gia đình và người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng; nhận sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế từ cơ quan Bảo hiểm xã hội trả cho người tham gia đúng thời hạn; thông báo cho người tham gia biết trước thông tin khi đến hạn đóng tiền; tra cứu mã số bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội khi có yêu cầu của các tổ chức, cá nhân...

Được biết trên địa bàn Thành phố hiện nay có 62 Đại lý thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (56 đại lý xã, phường; 01 đơn vị sự nghiệp; 04 tổ chức Chính trị-Xã hội, 01 tổ chức kinh tế). Việc ký kết Hợp đồng này đã góp phần mở rộng hệ thống Đại lý thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, có thêm một kênh thông, triển khai thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn.

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 15/4/2020./.

  Lê Thị Sinh