Bảo hiểm xã hội Thành phố: Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết toán tài chính năm 2019

17/04/2020 08:00 AM


Theo Quyết định số 680/QĐ-BHXH ngày 13/4/2020, Bảo hiểm xã hội Thành phố là 1 trong 5 tập thể trong Ngành được Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam biểu dương và thưởng, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng quyết toán tài chính năm 2019 trên phần mềm kế toán tập trung”.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành các báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính năm 2019 trên phần mềm kế toán tập trung kịp thời, đúng tiến độ Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề ra. Các báo cáo thực hiện theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành và các văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Số liệu quyết toán đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 liên thông, khớp đúng giữa các phần mềm nghiệp vụ của Ngành với phần mềm kế toán tập trung…

Ngoài ra, theo Quyết định số 575/QĐ-BHXH ngày 13/4/2020, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã biểu dương và thưởng cho tập thể Phòng Giám định Bảo hiểm y tế và bà Đinh Thị Tuyết Quỳnh, Phó Trưởng phòng - Phòng Giám định Bảo hiểm y tế thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố./.

                      

         Tin:  Phi Hùng

                              Ảnh: Kim Oanh