Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê giao chỉ tiêu phát triển bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện năm 2020 cho các phường trên địa bàn

01/05/2020 06:25 AM


(Ảnh tham khảo internet)

Theo Quyết định số 1342/UBND-VP ngày 27/4/2020, Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê đã giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế hộ gia đình, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế hộ cận nghèo và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện năm 2020 cho Ủy ban nhân dân 10 phường trên địa bàn quận, cụ thể: bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế hộ gia đình tổng cộng 51.133 người; bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế hộ cận nghèo tổng cộng 4.666 người và BHXH tự nguyện tổng cộng 770 người.

Ủy ban nhân dân Quận giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch thực hiện và giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện đến tận Tổ dân phố để tổ chức thực hiện một cách hiệu quả; giao Bảo hiểm xã hội Quận chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế triển khai đến các phường tổ chức thực hiện Quyết định và chịu trách nhiện theo dõi, đôn đốc và báo cáo định kỳ kết qủa thực hiện của các phường để Ủy ban nhân dân Quận kịp thời chỉ đạo.

Được biết trước đó vào ngày 24/4, Bảo hiểm xã hội Quận đã có Tờ trình 36/TTr-BHXH gửi Ủy ban nhân dân Quận về việc này./.

 

BBT