Đại hội Chi bộ BHXH quận Liên Chiểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

11/05/2020 02:37 PM


Sáng ngày 09/5, Chi bộ BHXH quận Liên Chiểu đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Thị Hải Yến - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Đ/c Hoàng Thị Hải Yến - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Quận phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã nghe báo cáo Chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ quận Liên Chiểu lần thứ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Chi bộ BHXH quận Liên Chiểu đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể: Tính đến 31/12/2019, tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 621.999 triệu đồng, đạt 102,3% kế hoạch BHXH TP giao, so với năm 2015 tăng 278.147 triệu đồng (tăng 80%); tổng số người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc là: 31.870 người so với năm 2015, tăng 503 đơn vị với 8.916 lao động, tỷ lệ tăng 38,84%. Độ bao phủ BHYT toàn dân, nếu năm 2015 chỉ đạt 94,87% thì đến năm 2019, đạt 98%/tổng dân số toàn quận (191.014 người/194.913 số dân). Cấp, chốt sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Công tác quản lý đối tượng hưởng và tổ chức chi trả chặt chẽ, an toàn, đúng nguyên tắc, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn. Năm 2019, giải quyết chi lương hưu và trợ cấp BHXH là 7.461 người, số tiền 358.115 triệu đồng, tỷ lệ tăng 86,36% sơ với năm 2015. Xét duyệt, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ cho 40.971 lượt người, số tiền 72.429 đồng, tỷ lệ tăng 122,12% so với năm 2015. Công tác cải cách hành chính luôn được triển khai đồng bộ theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH Thành phố và UBND Quận; từng bước được đổi mới theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi người tham gia; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị  số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đ/c Nguyễn Bá Bích - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Hải Yến thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy ghi nhận và chúc mừng những kết quả Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề nghị Chi bộ trong nhiệm kỳ mới tập trung triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực và uy tín của đội ngũ cán bộ đảng viên ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới, nhằm góp phần quan trọng vào sự phát triển của Quận cũng như tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị (khoá XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại đội và nhận hoa chúc mừng

Đại hội đã bầu Chi ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận Liên Chiểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025./.

                                                                          Nguyễn Bá Bích