BHXH Thành phố: Đơn vị xuất sắc trong công tác tuyên truyền năm 2019

04/05/2020 08:12 AM


Theo Quyết định số 705/QĐ-BHXH, BHXH Thành phố là 1 trong 10 tập thể trong Ngành được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng Bằng khen do đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền năm 2019.

Treo phướn tuyên truyền kỷ niệm 25 năm thành lập ngành BHXH 16/02/1995 - 16/02/2020)

Được biết, BHXH Thành phố luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; vì vậy, đã chủ động tham mưu, đề xuất để UBND Thành phố có những chỉ đạo kịp thời. Trên cơ sở đó, BHXH Thành phố đã phối hợp tốt với sở, ngành liên quan, nhằm thông tin đầy đủ, kịp thời đến tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn.

Một số kết quả cụ thể trong năm 2019: BHXH Thành phố và BHXH quận, huyện đã tổ chức 94 Hội nghị, tập huấn tuyên truyền và 81 cuộc đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT; phát 02 lần trên truyền hình về triển khai hẹn giờ giao dịch thủ tục hành chính; thực hiện 01 phóng sự thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; phát 749 lần tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên Đài truyền thanh quận, huyện; đăng 02 kỳ triển khai hẹn giờ giao dịch thủ tục hành chính và hơn 20 tin, bài tuyên truyền chuyên sâu về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; sửa chữa và làm mới 32 panô, treo 20 áp phích, 566 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; in và cấp phát 65.000 tờ gấp BHXH tự nguyện, 70.500 tờ gấp BHYT HSSV, 50.000 tờ gấp BHYT hộ gia đình; tổ chức 08 xe tuyên truyền lưu động, Hội thi “Rung chuông vàng”, Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT khu vực Bắc Miền Trung - Tây Nguyên;…

Ngoài ra, Cổng Thông tin điện tử BHXH Thành phố cũng đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, cung cấp hàng trăm tin, bài về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; tình hình tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các hoạt động khác của BHXH Thành phố; là địa chỉ tin cậy của Bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN...

 

                                                                                                          Phi Hùng