Thúc đẩy phát triển an sinh xã hội

14/02/2020 04:28 PM


Năm 2019, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu và nhiệm vụ được cấp trên giao, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Ngành BHXH thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: PHAN CHUNG
Ngành BHXH thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: PHAN CHUNG

Ngành BHXH thành phố trong năm 2019 đã phát huy tốt các nhân tố thuận lợi, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo và đội ngũ công chức, viên chức, lao động toàn ngành, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) có những biến chuyển rõ nét, nhất là vào những tháng cao điểm cuối năm gồm: đã khai thác mới 2.103 đơn vị (tăng 26,3% so với năm trước), phát triển mới 8.967 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc (tăng 10% so với năm trước); 5.609 người tham gia BHXH tự nguyện (tăng 109,9% so với năm trước). Tổng số đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT 248.605 người (tăng 3,35% so với năm trước), đạt 100,54% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Ngoài ra, đối tượng tham gia BHTN 241.158 người (tăng 3,34% so với năm trước), đạt 101,02% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 7.366 người, tăng 3.948 người so với năm trước (tăng 115,51%); đối tượng tham gia BHYT đạt 1.059.086 người (chưa tính đối tượng là lực lượng vũ trang đang đóng trên địa bàn tham gia BHYT), đạt 100,76% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Đến ngày 31-12-2019, độ bao phủ BHYT toàn dân trên 98,6%, đạt chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28-6-2016... Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trên 5.414 tỷ đồng (tăng 7,61% so với năm trước), đạt 102,73% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; nợ BHXH, BHYT, BHTN chỉ còn 4%, giảm khoảng 30% so với năm trước.

Việc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho người lao động được chú trọng. Trong năm 2019, đơn vị đã giải quyết các chế độ BHXH một lần cho hơn 16.000 người (tăng 20,56% so với năm trước); giải quyết các chế độ BHXH thường xuyên (hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) cho 1.931 người (tăng 9,16% so với năm trước)... Bên cạnh đó, việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi cho hơn 3,1 triệu lượt người với tổng số tiền hơn 2.367 tỷ đồng.

Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng được quan tâm. Thông qua đó, góp phần chỉ ra những bất cập, hạn chế, đồng thời hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật tại các đơn vị sử dụng lao động; phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố và Giám đốc BHXH thành phố đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 31 đơn vị sử dụng lao động với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, thời gian qua, BHXH thành phố đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp, tổ chức đoàn thể về việc triển khai công tác tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn qua nhiều kênh trực tiếp hoặc gián tiếp, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, chất lượng hơn...

Năm 2020, BHXH thành phố đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch về thu, chi BHXH, BHYT, BHTN và phấn đấu giảm nợ của BHXH Việt Nam giao; kiểm soát chi phí, cân đối được dự toán chi KCB BHYT; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật, lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN.

Ngành BHXH tiếp tục chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cùng các chương trình hành động, kế hoạch của thành phố.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung vào giảm thời gian, thủ tục trong giao dịch, đẩy mạnh triển khai giao dịch điện tử trong giải quyết hưởng chế độ BHXH... Đặc biệt, BHXH tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, lao động để có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc...

Nguồn baodanang.vn