16/01/2014 04:58 PM

Thông báo tiếp nhận và ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2013

TỔNG HỢP LỊCH PHÁT SÓNG TRÊN CÁC KÊNH TRUYỀN HÌNH

Thông báo tiếp nhận và ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2013