Hội nghị trực tuyến công tác quyết toán năm 2019 trên hệ thống phần mềm tập trung

17/03/2020 10:01 AM


Sáng ngày 16/3, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác quyết toán 2019 trên hệ thống phần mềm tập trung, Thứ trưởng - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và sản xuất TecaPro; các Ban, Vụ, đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và 63 BHXH tỉnh, thành phố tại các điểm cầu.

Chủ trì điểm cầu Đà Nẵng

Đồng chí Đinh Văn Hiệp - Giám đốc BHXH thành phố

Theo báo cáo của Trung tâm công nghệ Thông tin, tính đến hết ngày 15/3/2020 có 47/63 BHXH tỉnh hoàn thành hạch toán C83-HD, 05/63 BHXH tỉnh hoàn thành hạch toán C82-HD và 34/63 BHXH tỉnh đã thực hiện chuyển các báo cáo tổng hợp về BHXH Việt Nam trên phần mềm Kế toán tập trung. Công tác quyết toán BHXH, BHYT năm 2019 chưa đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tiến độ do nghiệp vụ thu phải thực hiện hủy tổng hợp, phân bổ lại số đã thu, tổng hợp và chuyển kế toán hạch toán C69-HD, C83-HD; đối với nghiệp vụ chi KCB BHYT phải thực hiện hủy quyết toán, thẩm định quyết toán, tính toán lại các chỉ số Tn-1, Cn; đối với nghiệp vụ hạch toán kế toán phải hạch toán lại các bút toán điều chỉnh trong cả năm 2019.

Quang cảnh trực tuyến tại điểm cầu Đà Nẵng

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh biểu dương, khen thưởng 05 tỉnh đã tích cực, chủ động hoàn thành quyết toán năm 2019; đồng thời, yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố nâng cao tình thần trách nhiệm, khẩn trương hoàn thành trước ngày 25/3; Vụ Tài chính – Kế toán chủ trì, phối hợp với Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc xây dựng quy trình phân nhiệm, thống nhất trong công tác quyết toán để triển khai thực hiện trong toàn Ngành…

                                                                                                       Hồ Hồng Phong