29/05/2014 02:43 PM

Ngày 23 tháng 5 năm 2014, tại thành phố Thanh Hóa, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Đề án tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm ...

21/04/2014 04:24 PM

Thực hiện Quyết định số 200/QĐ-BHXH ngày 26/02/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp ...

13/02/2014 02:48 PM

Ngày 12 tháng 02 năm 2014, tại thành phố Đà Nẵng, Cụm Thi đua số IV gồm Bảo hiểm xã hội 9 tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Miền Trung (từ Hà Tĩnh đến Phú ...

11/02/2014 02:48 PM

Trong hệ thống ASXH, chính sách BHXH, BHYT giữ vai trò trụ cột chính, bền vững nhất. Các chế độ BHXH, BHYT có diện bao phủ rộng khắp, tạo thành tấm lưới che ...

BHXH Việt Nam: Hội thảo Đề án tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2015-2020

Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ Giám định BHYT năm 2014

Cụm thi đua số 4 triển khai nhiệm vụ năm 2014

Thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội