Tập trung hoàn thành tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở

25/04/2020 12:41 PM


Ngày 24-4, phát biểu kết luận tại hội nghị giao ban khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố (theo hình thức trực tuyến), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra năm 2020; tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác đoàn thể, tiến hành tổ chức và hoàn thành đại hội cấp cơ sở trước ngày 15-6-2020.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ
 
Trong đó, cần tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, kịp thời cung cấp thông tin định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, hưởng ứng thực hiện các chủ trương, chính sách của thành phố.
 
Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị; chủ động mạnh dạn tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện quyết liệt nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác đánh giá năng lực, phân loại cán bộ để kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý các cơ quan, đơn vị tập trung công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 103-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm yêu cầu.
 
Trong đó, cấp ủy cấp trên chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội các tổ chức Đảng cấp dưới với quy mô, hình thức phù hợp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm tiến độ và các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy phát huy vai trò tham mưu, giúp việc, tập trung nghiên cứu, thẩm định chuyên sâu, tham gia ý kiến vào các nội dung Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025 của các Đảng bộ trực thuộc; phối hợp với Văn phòng Thành ủy để tổng hợp, chuẩn bị chu đáo phục vụ Ban Thường vụ Thành ủy họp xét duyệt nội dung, nhân sự đại hội các Đảng bộ trực thuộc.
 
Các cơ quan Đảng trực thuộc Thành ủy, các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc chuẩn bị chu đáo các nội dung đại hội, báo cáo các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được phân công theo dõi Đảng bộ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy tham gia ý kiến, hoàn chỉnh các nội dung để báo cáo tại buổi làm việc.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước, thành phố năm 2020, các ngày kỷ niệm truyền thống ngành phù hợp với tình hình Covid-19, nhất là các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020).
 
Đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị cần tập trung triển khai các biện pháp thực hiện những kiến nghị sau khi kiểm tra, giám sát, theo dõi và đôn đốc việc triển khai khắc phục.
 
Đối với công tác cải cách hành chính trong Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cải cách hành chính trong cơ quan Đảng và kết luận của Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc về đánh giá kết quả bước đầu triển khai Đề án (Thông báo số 635-TB/TU ngày 12-3-2020).
 
Trong đó, tăng cuờng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận văn bản qua mạng theo đúng Quy định số 217-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Ban Bí thư Trung uơng Đảng về gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng internet...
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ các chủ trương, chính sách của thành phố trong công tác phòng, chống Covid-19; tiếp tục nắm bắt dư luận nhân dân về tình hình dịch bệnh để kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền; bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm tiến độ thực hiện kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội năm 2020; đồng thời, phối hợp triển khai thực hiện tốt việc giáo dục, cảm hóa thanh-thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng niềm tin, định hướng tư tưởng cho thanh-thiếu niên; triển khai tuyên truyền, quán triệt việc triển khai thực hiện chỉ thị mới về xây dựng Đà Nẵng an toàn, phòng, chống bạo lực phụ nữ và trẻ em.
 
Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong quý 1-2020, tình hình Covid-l9 diễn biến phức tạp, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kịp thời, nghiêm túc, toàn diện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương với mục tiêu an toàn sức khỏe nhân dân là trên hết.
 
Theo đó, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Đảng đoàn Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; bí thư các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, người đứng đầu các cấp ủy Đảng tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về phòng, chống Covid-19, không để dịch bùng phát trên địa bàn thành phố. Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố đã tích cực trong công tác vận động, hỗ trợ và tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh.
 
Tính đến ngày 20-4-2020, còn 295 Đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở chưa tổ chức đại hội; có 5/16 Quận ủy, Huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy chỉ đạo hoàn thành tổ chức đại hội Đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc Đảng ủy.
 
 
Nguồn: Baodanang.vn