Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Công văn (542)
Trích yếu: Công văn số 637/BHXH-KHTC ngày 03/4/2020 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, tháng 5 năm 2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày có hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 613/BHXH-TCCB ngày 31/3/2020 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc bố trí VCLĐ làm việc trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 583/BHXH-KHTC ngày 27/3/2020 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
27/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: / Công văn số 557/BHXH-GĐBHYT ngày 25/3/2020 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc cấp thuốc điều trị ngoại trú trong thời gian phòng chống Covid-19.
Ngày ban hành:
25/03/2020
Ngày có hiệu lực:
25/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 505/BHXH-QLT ngày 19/3/2020 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện BHXH, BHYT do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày ban hành:
19/03/2020
Ngày có hiệu lực:
19/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 489/BHXH-QLT ngày 18/3/2020 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện BHXH, BHYT do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày ban hành:
18/03/2020
Ngày có hiệu lực:
18/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: / Công văn số 387/BHXH-QLT ngày 04/3/2020 của BHXH thành phố Đà Nẵng Về việc chấn chỉnh và hướng dẫn xử lý một số tồn tại trong công tác thu
Ngày ban hành:
04/03/2020
Ngày có hiệu lực:
04/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 384/BHXH-TTPTĐT ngày 03/3/2020 của BHXH thành phố Đà Nẵng về thực hiện rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
Ngày ban hành:
03/03/2020
Ngày có hiệu lực:
03/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực