Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Quyết định (305)
Trích yếu: Quyết định số 127/QĐ-BHXH ngày 31/3/2020 về việc Ban hành quy định về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi phí quản lý bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp đối với các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 121/QĐ-BHXH ngày 31/3/2020 về việc ban hành Quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 27/QĐ-BCĐ ngày 16/3/2020 của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH về việc thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
Ngày ban hành:
16/03/2020
Ngày có hiệu lực:
16/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 318/QĐ-BHXH ngày 28/02/2020 của BHXH Việt Nam về việc Sửa đổi danh mục tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành BHXH
Ngày ban hành:
28/02/2020
Ngày có hiệu lực:
28/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 389/QĐ-BHXH ngày 12/3/2020 của BHXH Việt Nam về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
12/03/2020
Ngày có hiệu lực:
12/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 378/QĐ-BHXH ngày 11/3/2020 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
11/03/2020
Ngày có hiệu lực:
11/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết đính số 375/QĐ-BHXH ngày 10/3/2020 của BHXH Việt Nam về việc ban hành phần mềm và Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm Quản lý thiết bị công nghệ thông tin ngành BHXH
Ngày ban hành:
10/03/2020
Ngày có hiệu lực:
10/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 100/QĐ-BHXH ngày 17/01/2020 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy trình thanh toán điện tử song phương giữa hệ thống BHXH Việt Nam và các hệ thống Ngân hàng thương mại
Ngày ban hành:
17/01/2020
Ngày có hiệu lực:
17/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực