Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông tư (118)
Trích yếu: Thông tư số 57/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 của Bộ Công an Hướng dẫn thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân.
Ngày ban hành:
11/11/2019
Ngày có hiệu lực:
11/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 46/2019/TT-BTC ngày 23/7/2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.
Ngày ban hành:
23/07/2019
Ngày có hiệu lực:
23/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn điểu chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ.
Ngày ban hành:
28/06/2019
Ngày có hiệu lực:
28/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 09/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ Y tế Hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.
Ngày ban hành:
10/06/2019
Ngày có hiệu lực:
10/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 09/2019/TT-BNV ngày 14/6/2019 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.
Ngày ban hành:
14/06/2019
Ngày có hiệu lực:
14/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 04/2019/TT-BYT ngày 24/5/2019 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
Ngày ban hành:
24/05/2019
Ngày có hiệu lực:
24/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ Y tế Ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp.
Ngày ban hành:
28/03/2019
Ngày có hiệu lực:
28/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
Ngày ban hành:
26/12/2018
Ngày có hiệu lực:
26/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực