Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông tư liên tịch (21)
Trích yếu: Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH và Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.
Ngày ban hành:
30/06/2016
Ngày có hiệu lực:
26/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ Quốc phòng-Bộ Y tế-Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện BHYT đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu.
Ngày ban hành:
20/06/2016
Ngày có hiệu lực:
06/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế-Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác y tế trường học.
Ngày ban hành:
12/05/2016
Ngày có hiệu lực:
30/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với CCVC, công nhân quốc phòng...
Ngày ban hành:
05/07/2016
Ngày có hiệu lực:
14/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện BHYT đối với NLĐ, HSSV và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân
Ngày ban hành:
28/12/2015
Ngày có hiệu lực:
28/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư Liên tịch Hướng dẫn thực hiện liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi
Ngày ban hành:
15/05/2015
Ngày có hiệu lực:
15/05/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điểm của TT liên tịch số 148/2007/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2004 của Chính phủ
Ngày ban hành:
04/08/2014
Ngày có hiệu lực:
04/08/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế.
Ngày ban hành:
14/07/2014
Ngày có hiệu lực:
01/09/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực