Số / Ký hiệu: 11/2009/TT-BYT
Trích yếu: Thông tư 11/2009/TT-BYT Ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán
Loại văn bản:
Thông tư
Cơ quan ban hành:
Bộ, ngang Bộ
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành:
14/08/2009
Ngày có hiệu lực:
14/08/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
11/2009/TT-BYT: Thông tư 11/2009/TT-BYT Ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán
Nội dung trong tệp đính kèm
11/2009/TT-BYTKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN