Số / Ký hiệu: TT08/TTLB
Trích yếu: Thông tư số 08/TTLB ngày 21/05/1977 của liên Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung chính sách đối với giáo viên vỡ lòng;
Loại văn bản:
Phúc đáp
Cơ quan ban hành:
Bộ, ngang Bộ
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Đào Thiện Thi
Ngày ban hành:
21/05/1977
Ngày có hiệu lực:
21/05/1977
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
TT08/TTLB: Thông tư số 08/TTLB ngày 21/05/1977 của liên Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung chính sách đối với giáo viên vỡ lòng;
Nội dung trong tệp đính kèm
TT08/TTLBKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF