Số / Ký hiệu: 2303/TB-HĐTDVC
Trích yếu: Thông báo kết quả sơ tuyển viên chức đối với người dự tuyển dụng vào vị trí việc làm hợp tác quốc tế nộp hồ sơ tại BHXH thành phố Hà Nội.
Loại văn bản:
Phúc đáp
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành:
25/06/2013
Ngày có hiệu lực:
25/06/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
2303/TB-HĐTDVC: Thông báo kết quả sơ tuyển viên chức đối với người dự tuyển dụng vào vị trí việc làm hợp tác quốc tế nộp hồ sơ tại BHXH thành phố Hà Nội.
Nội dung trong tệp đính kèm