Số / Ký hiệu: 06/CT-BYT
Trích yếu: Chỉ thị tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế
Loại văn bản:
Chỉ thị
Cơ quan ban hành:
Bộ, ngang Bộ
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành:
14/06/2013
Ngày có hiệu lực:
14/06/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
06/CT-BYT: Chỉ thị tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN