Số / Ký hiệu: 05-HD/BTCTW
Trích yếu: Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 14/11/2016 của Ban Tổ chức TW hướng dẫn về thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ đối với cán bộ chuyên trách công tác ở Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội không đủ điều kiện tái cử về tuổi.
Loại văn bản:
Hướng dẫn
Cơ quan ban hành:
Khác
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành:
14/11/2016
Ngày có hiệu lực:
14/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
05-HD/BTCTW: Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 14/11/2016 của Ban Tổ chức TW hướng dẫn về thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ đối với cán bộ chuyên trách công tác ở Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội không đủ điều kiện tái cử về tuổi.
Nội dung trong tệp đính kèm