Số / Ký hiệu: 05/2017/TT-BYT
Trích yếu: Thông tư số 05/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.
Loại văn bản:
Thông tư
Cơ quan ban hành:
Bộ, ngang Bộ
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày có hiệu lực:
01/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
05/2017/TT-BYT: Thông tư số 05/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN