Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chính phủ (163)
Trích yếu: Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Ngày ban hành:
15/07/2013
Ngày có hiệu lực:
01/09/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ cho CBCC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
Ngày ban hành:
29/07/2013
Ngày có hiệu lực:
29/07/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Phê duyệt chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội đến năm 2020
Ngày ban hành:
23/07/2013
Ngày có hiệu lực:
23/07/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang/
Ngày ban hành:
27/06/2013
Ngày có hiệu lực:
15/08/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành:
17/06/2013
Ngày có hiệu lực:
31/07/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
Ngày ban hành:
27/06/2013
Ngày có hiệu lực:
01/07/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo kết quả sơ tuyển viên chức đối với người dự tuyển dụng vào vị trí việc làm hợp tác quốc tế nộp hồ sơ tại BHXH thành phố Hà Nội.
Ngày ban hành:
25/06/2013
Ngày có hiệu lực:
25/06/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
Ngày ban hành:
10/05/2013
Ngày có hiệu lực:
01/07/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực