Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chỉ thị (16)
Trích yếu: Chỉ thị nghiêm cấm sử dụng hộp thư điện tử công cộng trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP
Ngày ban hành:
27/05/2014
Ngày có hiệu lực:
27/05/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế
Ngày ban hành:
14/06/2013
Ngày có hiệu lực:
14/06/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị số 2457/ BHXH-BT về việc triển khai BHYT tự nguyện
Ngày ban hành:
05/12/2011
Ngày có hiệu lực:
27/07/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị số 2070/ BHXH-KHTC về việc báo cáo thống kê hàng tháng.
Ngày ban hành:
05/12/2011
Ngày có hiệu lực:
29/06/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị số 3996/ BHXH-CST về việc cấp thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo mẫu mới và mã thẻ mới
Ngày ban hành:
05/12/2011
Ngày có hiệu lực:
05/11/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị số 3131/ BHXH-TT-TT về việc bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ thông tin bí mật nhà nước
Ngày ban hành:
05/12/2011
Ngày có hiệu lực:
01/09/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị số 216/ BHXH-BCS về việc tăng cường công tác cán bộ
Ngày ban hành:
05/12/2011
Ngày có hiệu lực:
10/09/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị 38-CT/TW của Ban bí thư về "Đầy mạnh công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trong tình hình mới"
Ngày ban hành:
06/12/2011
Ngày có hiệu lực:
07/09/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực