Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (1671)
Trích yếu: / Công văn số 387/BHXH-QLT ngày 04/3/2020 của BHXH thành phố Đà Nẵng Về việc chấn chỉnh và hướng dẫn xử lý một số tồn tại trong công tác thu
Ngày ban hành:
04/03/2020
Ngày có hiệu lực:
04/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 384/BHXH-TTPTĐT ngày 03/3/2020 của BHXH thành phố Đà Nẵng về thực hiện rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
Ngày ban hành:
03/03/2020
Ngày có hiệu lực:
03/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 379/BHXH-CĐBHXH ngày 03/3/2020 của BHXH thành phố Đà Nẵng về đôn đốc thực hiện tạo lập giấy chứng sinh và giấy ra viện trên Cổng tiếp nhận dữ liệu
Ngày ban hành:
03/03/2020
Ngày có hiệu lực:
03/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 2189/UBND-VHXH ngày 06/4/2020 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch
Ngày ban hành:
06/04/2020
Ngày có hiệu lực:
06/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1748/UBND-VHXH ngày 20/3/2020 về việc phân bổ kinh phí chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2020
Ngày ban hành:
20/03/2020
Ngày có hiệu lực:
20/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 27/QĐ-BCĐ ngày 16/3/2020 của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH về việc thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
Ngày ban hành:
16/03/2020
Ngày có hiệu lực:
16/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 152/TT-TTTT ngày 25/3/2020 của Trung tâm truyền thông-BHXH Việt Nam về việc tiếp nhận Điểm báo hằng ngày và Thông tin báo chí của Ngành
Ngày ban hành:
25/03/2020
Ngày có hiệu lực:
25/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 875/BHXH-BT ngày 18/3/2020 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thu BHXH, BHYT qua hệ thống Viettel
Ngày ban hành:
18/03/2020
Ngày có hiệu lực:
18/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực