Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chính phủ (163)
Trích yếu: Nghị định số 122/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật nghĩa vụ quân sự năm 2005 về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ.
Ngày ban hành:
26/10/2006
Ngày có hiệu lực:
26/10/2006
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 190/2007/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện
Ngày ban hành:
28/12/2007
Ngày có hiệu lực:
28/12/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 98/2009/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động Việt nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.
Ngày ban hành:
30/10/2009
Ngày có hiệu lực:
01/01/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực