Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Công văn (542)
Trích yếu: Công văn số 249/BHXH-GĐBHYT ngày 11/02/2020 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BYT của Bộ Y tế
Ngày ban hành:
11/02/2020
Ngày có hiệu lực:
11/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 205/BHXH-VP ngày 04/02/2020 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra
Ngày ban hành:
04/02/2020
Ngày có hiệu lực:
04/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 200/BHXH-GĐBHYT ngày 03/02/2020 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc phối hợp thực hiện thanh toán chi phí điều trị nghi ngờ nhiễm virus Corona
Ngày ban hành:
03/02/2020
Ngày có hiệu lực:
03/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 576/BHXH-TCKT ngày 26/02/2020 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn tạm thời một số nội dung thực hiện Chế độ kế toán
Ngày ban hành:
26/02/2020
Ngày có hiệu lực:
26/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 545/BHXH-KHĐT ngày 24/02/2020 của BHXH Việt Nam về việc bổ sung nội dung hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán thu chi năm 2020
Ngày ban hành:
24/02/2020
Ngày có hiệu lực:
24/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 316/BHXH-KHĐT ngày 05/02/2020 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng
Ngày ban hành:
05/02/2020
Ngày có hiệu lực:
05/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 469/BHXH-TTKT ngày 18/02/2020 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản
Ngày ban hành:
18/02/2020
Ngày có hiệu lực:
18/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 384/BHXH-TĐKT ngày 11/02/2020 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán thu chi năm 2020
Ngày ban hành:
11/02/2020
Ngày có hiệu lực:
11/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực