Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (1671)
Trích yếu: Quyết định số 127/QĐ-BHXH ngày 31/3/2020 về việc Ban hành quy định về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi phí quản lý bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp đối với các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 121/QĐ-BHXH ngày 31/3/2020 về việc ban hành Quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 637/BHXH-KHTC ngày 03/4/2020 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, tháng 5 năm 2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày có hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 613/BHXH-TCCB ngày 31/3/2020 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc bố trí VCLĐ làm việc trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 583/BHXH-KHTC ngày 27/3/2020 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
27/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: / Công văn số 557/BHXH-GĐBHYT ngày 25/3/2020 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc cấp thuốc điều trị ngoại trú trong thời gian phòng chống Covid-19.
Ngày ban hành:
25/03/2020
Ngày có hiệu lực:
25/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 505/BHXH-QLT ngày 19/3/2020 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện BHXH, BHYT do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày ban hành:
19/03/2020
Ngày có hiệu lực:
19/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 489/BHXH-QLT ngày 18/3/2020 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện BHXH, BHYT do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày ban hành:
18/03/2020
Ngày có hiệu lực:
18/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực