Liên hệ

09/10/2017 05:13 PM


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN
 

Địa chỉ: Phố 03 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 0215. 3825236 Fax: 0215. 3824710