01/04/2020 02:33 PM

BHXH tỉnh Điện Biên vừa ban hành Công văn số 736/BHXH-VP ngày 01/4/2020 về việc xử lý công việc trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

19/03/2020 08:28 PM

Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 03/03/2020 đến 07/03/2020, tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Điện Biên đã diễn ra Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bảo hiểm ...

Bố trí công chức, viên chức và hợp đồng lao động làm việc trong tình hình phòng chống dịch COVID-19

Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2022

Giám đốc và các Phó giám đốc BHXH tỉnh