• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Chị Ngọc Linh
Email:
lethidoan@gmail.com.vn
Ngày gửi:
30/08/2017
Lĩnh vực:
Bảo hiểm y tế
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Con tôi dưới 6 tuổi không may bị lác phải đi điều trị trái tuyến tại Bệnh viện mắt TW, liệu con tôi có được hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế không, nếu được thì mức hưởng là bao nhiêu? Tôi cần chuẩn bị giấy tờ gì cho con tôi khi đi chữa bệnh?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
30/08/2017
File đính kèm:
Câu trả lời:

Căn cứ theo quy định tại khoản 7 Điều 23 Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 :
“Điều 23. Các trường hợp không được hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
7. Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi”
Theo đó, con bạn dưới 6 tuổi sẽ được hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế khi điều trị lác.
Tiếp theo, căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 22 Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014:
“Điều 22: Mức hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
3. Trường hợp người có thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:
a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;” 
Bên cạnh đó, về giấy tờ cần chuẩn bị, căn cứ khoản 1 Điều 28 Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế 2014 quy định: 
” Điều 28: Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
1. Người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó; đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.
Bên cạnh đó khoản 2 Điều 8 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC cũng quy định như sau:
“Điều 8: Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
2. Trẻ em dưới 6 tuổi đến khám bệnh, chữa bệnh chỉ phải xuất trình thẻ BHYT. Trường hợp không xuất trình thẻ BHYT vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia BHYT nhưng phải xuất trình giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh; trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở y tế và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư này và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.”
Như vậy, khi con bạn điều trị trái tuyến tại Bệnh viện mắt Trung ươngthì mức hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế là 40% trong phạm vi chi trả của BHYT khi điều trị nội trú.
Khi đi, chỉ cần xuất trình thẻ BHYT, trong trường hợp bạn không xuất trình thẻ BHYT thì bạn có thể xuất trình giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của cháu để thay thế.
Trần Minh Lợi-BHXH tỉnh