• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Bạn Tao Trang (Chương trình ACE)
Email:
tranthanhmau@gmail.com
Ngày gửi:
18/01/2019
Lĩnh vực:
Bảo hiểm y tế
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Em tham gia BHYT và đăng ký khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ. Vậy nếu em sinh con tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên mà không có giấy chuyển viện thì có được BHYT chi trả viện phí không?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
18/01/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 
“Điều 22. Mức hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
3. Trường hợp người có thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:
a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;
20; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;
c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”
Theo đó, trường hợp khi khám chữa bệnh trái tuyến thì vẫn có thể được hưởng chi phí của bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế. Theo thông tin của bạn cung cấp, bạn đăng ký khám ban đầu tại TTYT thành phố Điện Biên Phủ và sinh con ở BVĐK tỉnh Điện Biên mà không có giấy chuyển tuyến, tức trường hợp đi khám chữa bệnh trái tuyến. Với quy định nêu trên thì khi sinh con trái tuyến tỉnh, bạn vẫn được hưởng 60% trên mức hưởng BHYT của mình.
 Trần Minh Lợi-BHXH tỉnh