• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Bạn Lò Thị Tính (HĐB)
Email:
thutrang@gmail.com
Ngày gửi:
23/09/2019
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Trên thẻ BHYT tự nguyện của tôi ghi ngày có giá trị sử dụng là 01/02/2019; Thời điểm đủ 5 năm liên tục là từ 01/02/2024. Vậy tôi sẽ dùng thẻ được trong 5 năm mà không phải đóng tiền có phải đúng không?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
23/09/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Căn cứ vào Khoản 7 Điều 9 và Khoản 8 Điều 13 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định:
“Điều 9. Phương thức đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế của một số đối tượng
7. Đối với đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo hộ gia đình quy định tại Điều 5 Nghị định này: Định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện hộ gia đình hoặc thành viên hộ gia đình tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 him y tế nộp tin đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này cho cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.”

“Điều 13. Thời hạn thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế có giá trị sử dụng

8. Đối với đối tượng khác, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày người tham gia nộp tiền đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 4, Điều 5 và 6 Nghị định này tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ln đu hoặc tham gia không liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế có thời hạn sử dụng là 12 tháng kể từ ngày thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế có giá trị sử dụng theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 16 của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.
9. Giá trị sử dụng của thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế quy định tại Điều này tương ứng số tiền đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định, trừ đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi.”
Như vậy, đối chiếu với các quy định trên thì thẻ BHYT hộ gia đình sẽ có giá trị tương ứng số tiền đóng BHYT theo quy định. Đồng nghĩa với việc thẻ BHYT của bạn sẽ có giá trị sử dụng trong 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng tùy theo mức tiền mà bạn đóng.

Bên cạnh đó, điểm đ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định:

“Điều 14. Mức hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
đ) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 him y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;”

Kết luận:

Như vậy, thời điểm tham gia BHYT 5 năm liên tục ghi trên thẻ BHYT không phải là thời hạn sử dụng thẻ BHYT mà là điều kiện để có thể hưởng quyền lợi BHYT cao hơn. Mà thời hạn sử dụng thẻ BHYT tự nguyện tương ứng số tiền đóng BHYT theo quy định. Do đó, không phải bạn sẽ được dùng thẻ 05 năm mà không phải đóng tiền.
Trần Minh Lợi-BHXH tỉnh