• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Trần Thanh Thủy
Email:
Ngày gửi:
18/02/2020
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi bị mất sổ BHXH thì cần phải làm gì để được cấp lại? Thời gian cấp lại trong bao lâu?

Trả lời bởi:
BHXH tỉnh
Ngày trả lời:
18/02/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Khoản 1, Điều 27, Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT quy định thủ tục cấp lại sổ BHXH do mất gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS  được sửa đổi, bổ sung theo quyết định 888/QĐ - BHXH ngày 16 tháng 7 năm 2018 của BHXH Việt Nam).
Thời hạn giải quyết cấp lại sổ do mất được quy định tại Điều 29, Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam, cụ thể: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng cơ quan BHXH phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.
Vậy Bà có thể trực tiếp đến cơ quan BHXH gần nơi cư trú để làm thủ tục cấp lại sổ BHXH, hoặc báo với  đơn vị để đề nghị cấp lại sổ BHXH cho Bà qua giao dịch điện tử.
                                                                   Thu Liễu