Quy định thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp?

27/04/2020 03:18 PM


Bạn Vũ Tiến Thành 35 tuổi (Thành Phố Điện Biên Phủ) hỏi: Tôi có tham gia đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc đã nghỉ việc, thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp là 03 năm 04 tháng. Tháng 01/2020 tôi đã thanh toán Bảo hiểm xã hội 1 lần. Nếu sau này tôi đi làm và tiếp tục đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian 03 năm 04 tháng đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp của tôi sẽ được tính thế nào?

Trả lời:

Tại Khoản 1, Điều 45 Luật việc làm số 38/2013/QH13 quy định: Thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp để xét hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp của bạn đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp được 03 năm 4 tháng và mới thanh toán BHXH một lần, chưa hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp. Đối chiếu với quy định trên thì thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp 03 năm 04 tháng của bạn được bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu và sẽ cộng với thời gian bạn đóng sau này để tính hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp./. 

 

Lê Thu Huyền - Phòng Cấp sổ, thẻ