Quyền lợi khi tham gia BHYT theo: Luật BHYT; Nghị định 62/2009; Thông tư 09/2009

28/04/2014 08:31 PM


1. Người tham gia BHYT được cấp 1 thẻ BHYT.
2. Người tham gia BHYT có quyền đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu  tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương ( trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở KCB tuyến tỉnh hoặc tuyến TW theo quy định của Bộ Y tế).
3. Người tham gia BHYT  phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được KCB tại cơ sở KCB phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó làm việc hoặc tạm trú.
4. Người tham gia BHYT được thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu vào mỗi quý.
5. Người có thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế được quỹ BHYT chi trả các chi phí sau:
+ Khám bệnh, chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con.
+ Khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh.
+ Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên cho các đối tượng: người có công CM; người hưởng trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ XH hàng tháng; người thuộc hộ gia đình nghèo; cận nghèo; dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện KTXH khó khăn, đặc biệt khó khăn; trẻ em dưới 6 tuổi.
+ Thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật trong danh mục theo quy định của Bộ Y tế.
6. Thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh từ bệnh viện tuyến dưới lên bệnh viện tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú mà vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở y tế cho các đối tượng có công với CM; bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội, thuộc gia đình nghèo, dân tộc thiểu số đang sinh sống vùng có điều kiện KTXH khó khăn, đặc biệt khó khăn; trẻ em dưới 6 tuổi; hộ gia đình cận nghèo
7. Quỹ BHYT thanh toán trường hợp cơ sở y tế do quá tải phải tổ chức KCB trong ngày nghỉ, ngày lễ thì người có thẻ BHYT được thanh toán trong phạm vi quyền lợi BHYT như trong ngày làm việc.