BHXH tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

15/08/2014 08:15 AM


Ngày 14/8, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị triển khai, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” tới toàn thể đảng viên, công chức viên chức và lao động hợp đồng thuộc văn phòng cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.


Đồng chí Trần Minh Tuấn-Phó Bí thư Đảng bộ- Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Tuấn-Phó Bí thư Đảng bộ- Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung triển khai phân tích rõ mục đích ý nghĩa tầm quan trọng của Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Từ đó, yêu cầu các Chi bộ trực thuộc, các cán bộ, đảng viên dành thời gian học tập, quán triệt nghiêm túc những nội dung trong chương trình Hội nghị. Trên cơ sở 8 nội dung của Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thông qua, đồng chí đã trực tiếp truyền đạt 05 chuyên đề, cụ thể: Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị của Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Về Quy chế bầu cử trong Đảng; Về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các chi, đảng bộ cơ sở; Kế hoach Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào dân bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy Điện Biên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.
Cũng tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được nghe những nội dung tuyên truyền về Biển đảo Việt Nam; về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương – 981 trong vùng biển Việt Nam…
Thông qua Hội nghị này, đảng viên, công chức, viên chức và lao động hợp đồng nhận thức được đầy đủ mục đích, ý nghĩa, nội dung Nghị quyết, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, các nhiệm vụ và giải pháp, những việc cần làm, từ đó thống nhất cao về ý chí, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trên cương vị công tác, lĩnh vực mình phụ trách, tạo động lực mới và sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Ngành, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ An sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.
Thùy Dương (BHXH tỉnh Điện Biên)