Đảng bộ BHXH tỉnh Điện Biên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm

14/06/2016 05:03 PM


Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI đã chỉ rõ: việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp chủ yếu của công tác tư tưởng lý luận để xây dựng Đảng. Nội dung nêu cao tinh thần trách nhiệm là một trong những nội dung gắn bó chặt chẽ với các chủ đề của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh” và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm được thể hiện rõ nhất trong việc tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao; Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác: Nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng. Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài và mang tính tự giác trong mọi hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên và toàn thể công chức, viên chức, trong nhiều năm qua, Đảng bộ BHXH tỉnh Điện Biên đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ.
Trước hết, để triển khai và học tập làm theo tấm gương Đạo Đức Hồ Chí Minh một cách cụ thể, thường xuyên và có hiệu quả, Đảng ủy BHXH tỉnh đã ban hành Quyết định về Quy định Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh với các nội dung gồm: Công chức, viên chức BHXH tỉnh cần có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; có tư duy phương pháp làm việc khoa học; có ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất  đạo đức; có ý thức tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn; có tinh thần và ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, phục vụ các đối tượng tận tình chu đáo... Quan trọng hơn,  những nội dung trên được thể hiện trong công việc hàng ngày của từng đơn vị và mỗi công chức, viên chức, cụ thể:
Trong công tác tuyên truyền, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, tổ chức các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, với nhiều nội dung phong phú ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu; Chủ động phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình của tỉnh xây dựng chuyên mục “BHXH vì cuộc sống cộng đồng” bằng 3 thứ tiếng Kinh, Mông, Thái tuyên truyền thường xuyên hàng tuần trên truyền hình và sóng phát thanh từ tỉnh đến các huyện, thị, xã, phường, thôn, bản; Phối hợp với Báo Điện Biên Phủ xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Luật BHXH, BHYT, Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật BHYT; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp tư liệu phát hành Sổ tay sinh hoạt chi bộ hàng tháng tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến các chi, đảng bộ cơ sở.
Bên cạnh phối hợp tốt với cơ quan truyền thông, BHXH tỉnhthực hiện tuyên truyền xuống tận cơ sở. Trong năm 2015, phối hợp với Bưu điện tỉnh và BHXH thành phố, BHXH huyện Điện Biên tổ chức 18 Hội nghị tuyên truyền trực tiếp Luật BHXH, BHYT trong đó trọng tâm là BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình cho hơn 2.500 người dân của 18 xã, phường, thôn, bản trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Thông qua đó người dân đã hiểu rõ hơn về chính sách BHXH, BHYT, sau khi kết thúc Hội nghị đã có trên 800 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Hoạt động phối hợp tuyên truyền thực sự đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của các đối tượng công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.
Về công tác chuyên môn, với mục tiêu thu đúng, thu đủ kịp thời theo hằng tháng, hàng năm, BHXH tỉnh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thu do Ngành giao, số thu năm sau cao hơn năm trước, số nợ BHXH, BHYT luôn ở mức thấp nhất so với các đơn vị trong toàn quốc, đối tượng tham gia BHXH, BHYT luôn được mở rộng mỗi năm bình quân tăng từ 1-2%, diện bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đến nay đạt trên 97%, quyền lợi người lao động luôn được đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 nhất là người lao động làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân.
Song song với công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cũng được BHXH tỉnh chú trọng. Hằng tháng, BHXH tỉnh tổ chức cấp sổ BHXH kịp thời cho người lao động tham gia BHXH. Tính đến nay đã có 99,9% người lao động được cấp sổ BHXH. Công tác cấp, đổi thẻ BHYT được nhanh gọn, kịp thời và chính xác, tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT; Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ chính sách BHXH cho người lao động như: xét duyệt, thanh toán kịp thời, chính xác các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cho người lao động, tạo lòng tin nơi người lao động.
Công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cũng được BHXH tỉnh quan tâm, chú trọng. BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu Điện tỉnh tổ chức chi trả theo hằng tháng với mục tiêu “đúng kỳ, đủ số, kịp thời đến tận tay đối tượng”. Chính việc làm cụ thể đó đã xây dựng lòng tin của đối tượng đối với ngành BHXH.
BHXH tỉnh cũng đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tổ chức tiếp nhận hồ sơ giao dịch về BHXH, BHYT, BHTN theo cơ chế một cửa liên thông từ tỉnh xuống huyện. Là một trong những đơn vị triển khai thành công sớm so với các đơn vị trong cả nước về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, năm 2016, BHXH tỉnh phấn đấu giảm thời gian giao dịch về BHXH còn 45/năm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động và chủ sử dụng lao động khi tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT.
Chính việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành trên địa bàn tỉnh mà trong những năm qua BHXH tỉnh không có đơn thư, khiếu nại kéo dài. Điều đó đã tạo được lòng tin của nhân dân đối với ngành BHXH và hàng năm, BHXH tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần trong việc ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Ghi nhận những kết  đã đạt được của BHXH tỉnh, năm 2012, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối Tổng hợp năm 2009. Năm 2010 được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2013; Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng Bằng khen năm 2009, 2012, 2014, 2015; UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2010, 2011, 2012, 2014. Đặc biệt năm 2015, BHXH tỉnh vinh dự được BHXH Việt Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc và đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho đơn vị.
Có được kết quả đó, trước hết phải có sự cố gắng nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị; sự chủ động tham mưu với cấp ủy chính địa phương, với Ngành; sự phối kết hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, đặc biệt là việc tổ chức, triển khai kịp thời việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo động lực cho mỗi công chức, viên chức trong đơn vị luôn có tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, tâm huyết với nghề, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
 
                                                                 Xuân Thảnh
                                            Phòng Tổ chức cán bộ BHXH tỉnh Điện Biên