Hội nghị Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

06/03/2018 10:57 AM


Thực hiện Công văn số 22-BCS/NC ngày 13/2/2018 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Ngày 2/3/2018, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ trì và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc BHXH tỉnh và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, HĐLĐ cơ quan. Tại Hội nghị, các học viên đã được quán triệt, phổ biến, học tập và quán triệt 03 chuyên đề:
Thứ nhất, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách làm việc dân chủ, quần chúng; Phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán gồm: Phong cách dân chủ, quần chúng; Phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán.
Thứ hai, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách làm việc khoa học; Phong cách lãnh đạo sâu sát; khéo dùng người trọng người tài gồm: Phong cách làm việc khoa học; Phong cách lãnh đạo sâu sát; Khéo dùng người, trọng dụng người tài.
Thứ ba, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương; phong cách lãnh đạo cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo gồm: Phong cách nêu gương, Phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng– Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc BHXH tỉnh đã yêu cầu mỗi Đảng viên, công chức viên chức, lao động hợp đồng cần nhận thức sâu sắc, tự giác học tập và tu dưỡng rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai các nội dung như hướng dẫn để đợt sinh hoạt chính trị đạt chất lượng, hiệu quả, tạo động lực mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên./.
Trần Thu Hà-Phòng Khai thác và thu nợ