Cần thay đổi Chính sách để mở rộng đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện đối với địa bàn tỉnh Miền núi

22/04/2020 04:34 PM


Thiết kế các gói bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm ngắn hạn, linh hoạt, từ đó thu hút người lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia BHXH tự nguyện tại xã Nà Tấu,

thành phố Điện Biên Phủ (Ảnh: Nguyễn Thị Bích Ngọc).

Số người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện chưa tương xứng với tiềm năng.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong năm 2019, số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên toàn quốc tăng nhanh, cụ thể, đến 31/12, có xấp xỉ 574.000 người tham gia (tăng 107% so năm 2018). Đối với tỉnh Điện Biên, năm 2019, có 5.535 người tham gia BHXH tự nguyện (tăng 145% so năm 2018).

Tuy nhiên, trên thực tế số người tham gia BHXH tự nguyện dù tăng nhanh nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Ước tính, số đối tượng tham gia BHXH so với số đối tượng trong độ tuổi lao động tại tỉnh Điện Biên chỉ chiếm xấp xỉ 13% tổng số người trong độ tuổi lao động, trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1,6%.

Trong những năm qua, việc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện trên toàn quốc nói chung và tại địa bàn tỉnh Miền núi nói riêng gặp không ít khó khăn, thách thức do chính sách BHXH tự nguyện chưa thật sự hấp dẫn với người lao động có mức thu nhập thấp, nhất là trong khi thời gian đóng tối thiểu để hưởng kéo dài tới 20 năm.

Sau hơn 10 năm thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, phần lớn cơ quan Bảo hiểm xã hội các địa phương đều thấy rõ nguyên nhân người tham gia BHXH tự nguyện hiện nay còn hạn chế so với lực lượng lao động tiềm năng. Một trong lý do đó là hiện nay chính sách về BHXH tự nguyện chưa đáp ứng được nhu cầu cần thiết, trước mắt của người dân, ví dụ, quy định đóng, hưởng lương hưu phải đóng đủ 20 năm, sau 20 năm có đủ tuổi theo quy định thì mới được hưởng lương hưu. Chính vì lý do này, mà nhiều người dân còn ngần ngại, đắn đo chưa tham gia ngay vì thời gian chờ đợi quá dài.

Ở khía cạnh khác, liên quan đến chính sách chế độ ốm đau, thai sản, cụ thể, quỹ BHXH tự nguyện hiện nay chưa quy định đóng quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm ngắn hạn nên một bộ phận lực lượng lao động là nữ có nhu cầu tham gia cũng không có sự lựa chọn. Đây là rào cản gây nên sự chưa hấp dẫn của BHXH tự nguyện.

Vì vậy, để đạt được mục tiêu đến năm 2021, phấn đấu có khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH (trong đó BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi); khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng, trợ cấp xã hội theo tinh thần của  Nghị quyết số 28-NQ/TW vẫn còn không ít khó khăn, thách thức.

Chính sách BHXH tự nguyện hướng đến nâng cao quyền lợi, bổ sung các gói BHXH linh hoạt.

Một trong những lý do khiến chính sách BHXH tự nguyện chưa đủ hấp dẫn  người dân tham gia là do chính sách quy định mức hỗ trợ 10%.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi từng có ý kiến: “Khác với bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thương mại, BHXH tự nguyện là một chính sách an sinh xã hội và để tăng tính hấp dẫn thì rất cần sự hỗ trợ và vai trò “bà đỡ” của Nhà nước. Chúng ta đã có chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) toàn dân và theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cũng hướng tới BHXH toàn dân, vì vậy, việc hỗ trợ, tăng tính hấp dẫn của chính sách này là điều rất quan trọng” Bên cạnh việc tăng mức hỗ trợ, ông Bùi Sỹ Lợi cũng cho rằng chính sách BHXH tự nguyện cần bổ sung thêm BHYT để khi người dân tham gia BHXH tự nguyện thì có luôn quyền lợi về BHYT, đồng thời bổ sung thêm chế độ thai sản và ốm đau vào chính sách này để tăng tính hấp dẫn. Điều này có thể thực hiện được trên nền tảng tăng mức hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện.

“Hiện nay, chúng ta vẫn có những chính sách hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng khó khăn khi sinh đẻ hoặc ốm đau thì sự hỗ trợ này cũng có thể chuyển sang việc hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện”, ông Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, với định hướng của ngành Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên tiếp tục chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, hệ thống đại lý thu… tăng cường công tác truyền thông, phổ biến sâu rộng chính sách BHXH tự nguyện để nhiều người dân nâng cao nhận thức và chủ động đăng ký tham gia. Đồng thời, để tăng tính hấp dẫn của Chính sách BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh Điện Biên cùng với toàn Ngành tiếp tục tích cực tham mưu đề xuất nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách theo hướng: Giảm thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu xuống còn 15 năm hoặc thấp hơn; Nâng mức hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện phù hợp khả năng của Ngân sách Nhà nước từ Trung ương đến địa phương; Bổ sung các gói BHXH, BHYT tự nguyện ngắn hạn, linh hoạt chính sách hưởng, đáp ứng nhu cầu của người tham gia…, từ đó khuyến khích mọi người dân trong độ tuổi tích cực tham gia BHXH tự nguyện, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tốt về an sinh xã hội trong tương lai./.

Trần Thị Thu - Phòng truyền thông và phát triển đối tượng