Bảo hiểm xã hội Điện Biên Đông: Thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện

23/04/2020 02:10 PM


Thực hiện công văn số 273/UBND-BHXH ngày 20/03/2020 của UBND huyện Điện Biên Đông, từ ngày 25/03/2020, BHXH huyện Điện Biên Đông thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện.

Theo đó, việc tiếp nhận thủ tục hành chính về lĩnh vực BHXH tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện Điện Biên Đông bao gồm các thủ tục: Lĩnh vực thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (03 thủ tục); Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH (05 thủ tục); Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (01 thủ tục).

Bước đầu thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tập trung tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính thuộc UBND huyện đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Trong hơn một tháng thực hiện, BHXH huyện Điện Biên Đông đã tiếp nhận 191 hồ sơ lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, các lĩnh vực khác không có hồ sơ do đại đa số người dân chưa nắm được thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện. Bên cạnh đó, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 khiến mọi người dân cũng như các đơn vị sử dụng lao động đều lựa chọn hình thức giao dịch điện tử.

Chủ trương đưa các thủ tục hành chính ra tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND các cấp của Chính phủ giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý, tạo điều kiện thuận lợi khi giao dịch, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Trong thời gian tới, BHXH huyện sẽ tiếp tục phối hợp các phòng, ban và tổ chức đoàn thể liên quan, thông tin đến các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và người dân nắm được quy định này để thuận tiện khi có giao dịch với cơ quan BHXH huyện, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Nguyễn Trọng Chiến - BHXH huyện Điện Biên Đông