Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền: Cần tăng thẩm quyền cho cơ quan BHXH

07/06/2014 05:05 AM


Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7 có nhiều điểm mới về mở rộng đối tượng, tăng tuổi nghỉ hưu, giải pháp giảm nợ đọng, chi phí quản lý BHXH... Phóng viên Báo BHXH đã có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Hải Chuyền- Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về những nội dung liên quan.

* PV: Dự thảo Luật đã có sự sửa đổi toàn diện về điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu; tỉ lệ hưởng lương hưu; hưởng BHXH một lần; cách tính lương hưu của đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Xin Bộ trưởng nói rõ hơn về những điều chỉnh này?

- Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền:

Qua tổng kết hơn 7 năm thực hiện Luật BHXH cho thấy, chế độ hưu trí đã bộc lộ những hạn chế, không còn phù hợp, nhất là việc Quỹ hưu trí và tử tuất được đánh giá có nguy cơ mất cân đối trong tương lai gần. Theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), với các chính sách hiện hành thì đến năm 2021 thu Quỹ hưu trí và tử tuất trong năm không đủ chi trong năm và để bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm khả năng chi trả, phải lấy từ nguồn quỹ kết dư; Đến năm 2034, phần kết dư không còn, số chi lớn hơn rất nhiều so với số thu. Nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mất cân đối quỹ là do: Tỉ lệ đóng góp vào Quỹ hưu trí và tử tuất còn thấp so với mức hưởng lương hưu; mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thấp hơn mức thu nhập thực tế của NLĐ; tính tuân thủ các quy định về đóng BHXH còn thấp; tỉ lệ hưởng lương hưu cao và công thức tính tỉ lệ hưởng lương hưu còn chưa hợp lý; tiền lương bình quân làm căn cứ tính lương hưu của NLĐ trong khu vực nhà nước chỉ tính bình quân trên một số năm cuối; tuổi nghỉ hưu thấp dẫn tới thời gian đóng BHXH ngắn và thời gian hưởng lương hưu dài...

Vì vậy, việc sửa đổi chế độ hưu trí lần này nhằm hướng tới 3 mục tiêu chính: Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 sự bình đẳng trong tham gia và thụ hưởng chế độ giữa người tham gia BHXH thuộc các thành phần kinh tế; tuân thủ nguyên tắc đóng- hưởng và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm khả năng cân đối Quỹ hưu trí và tử tuất; từng bước giải quyết vấn đề bình đẳng giới trong tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, từ năm 2016 trở đi thực hiện tăng đối với CBCCVC, cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng tuổi cho đến khi đạt 60 tuổi đối với nữ và 62 tuổi đối với nam; từ năm 2020 trở đi sẽ thực hiện tăng đối với các nhóm đối tượng còn lại cũng theo lộ trình như trên. Tuổi nghỉ hưu đối với lực lượng vũ trang thực hiện theo quy định của Luật Sĩ quan QĐND và Luật CAND. Riêng đối với NLĐ làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và NLĐ làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên, tuổi nghỉ hưu vẫn thực hiện như quy định hiện hành.

Giữ nguyên tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa là 75% nhưng thay đổi cách tính tỉ lệ hưởng lương hưu. Cụ thể: Từ năm 2016, số năm đóng BHXH tương ứng với 45% mức bình quân tiền lương tháng để tính lương hưu cho người nghỉ hưu vào năm 2016 là 16 năm; năm 2017 là 17 năm; năm 2018 là 18 năm; năm 2019 là 19 năm và năm 2020 là 20 năm. Tăng tỉ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi từ 1% lên 2% tương ứng với mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Để hướng NLĐ tích lũy thời gian đóng BHXH khi còn trẻ, khuyến khích họ tiếp tục tham gia dưới các hình thức bắt buộc hoặc tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu khi về già, chỉ giải quyết BHXH một lần đối với NLĐ khi đã hết tuổi lao động mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện hoặc ra nước ngoài để định cư hợp pháp. Đồng thời, bổ sung quy định giải quyết BHXH một lần đối với người mắc bệnh hiểm nghèo. Riêng đối với lực lượng vũ trang thực hiện như quy định hiện hành, khi phục viên, xuất ngũ, nếu không đủ điều kiện để hưởng lương hưu và NLĐ có nhu cầu thì được giải quyết hưởng BHXH một lần để phù hợp với đặc thù của nhóm lực lượng vũ trang.

Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 sự bình đẳng giữa NLĐ thuộc khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, đồng thời đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hơn nguyên tắc đóng- hưởng, dự thảo Luật cũng quy định đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/7/2015 trở đi (thời điểm dự kiến Luật này có hiệu lực thi hành) thì khi nghỉ hưu sẽ tính bình quân toàn bộ thời gian đóng như NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người SDLĐ quyết định.

Đối với NLĐ thuộc khu vực Nhà nước đang tham gia BHXH trước thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành thì vẫn thực hiện tính mức bình quân theo số năm cuối như quy định của Luật BHXH hiện hành. Như vậy, với quy định trên thì người sớm nhất thuộc khu vực Nhà nước tính bình quân toàn bộ quá trình phải là người nghỉ hưu từ tháng 8/2035 trở đi.

* Hiện nay, cũng có những ý kiến cho rằng, khó thực hiện phương án xác định mức đóng BHXH là tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác theo như Điều 90 Bộ luật Lao động năm 2012 đã quy định. Vậy ý kiến của Bộ trưởng về vấn đề này thế nào?

- Hiện nay, mức tiền lương tháng đóng BHXH bình quân chỉ bằng khoảng 60% thu nhập của NLĐ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của NLĐ khi hưởng chế độ BHXH, đặc biệt là khi nghỉ hưu. Như vậy, phải khẳng định là cần thiết phải quy định tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tiếp cận dần với thu nhập thực tế của NLĐ để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền thụ hưởng khi NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ BHXH.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, nếu áp dụng ngay tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo Khoản 1, Điều 90 Bộ luật Lao động (bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác) sẽ gặp nhiều khó khăn do các khoản bổ sung khác thường xuyên biến động. Mặt khác, các DN cùng lúc phải chịu gánh nặng gia tăng lớn về chi phí đóng BHXH nhất là trong bối cảnh các DN đang gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế, nhất là các DN NVV quy mô sản xuất trong phạm vi hẹp, năng suất lao động thấp, theo đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc làm và thu nhập của NLĐ khi gia tăng chi phí đóng theo quy định này.

Chính vì vậy, để từng bước thu hẹp khoảng cách giữa tiền lương tháng đóng BHXH và thu nhập thực tế của NLĐ, đồng thời, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện, tại Điều 98 dự thảo Luật quy định từ khi luật này có hiệu lực đến hết năm 2017 thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương ghi trên HĐLĐ. Từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trên HĐLĐ (như Điều 90 của Bộ luật Lao động).

* Chính sách BHXH tự nguyện hiện hành đang thiếu sức hấp dẫn đối với NLĐ, mức đóng khá cao, phương thức đóng thiếu linh hoạt, không phù hợp với việc làm có thu nhập thấp và không ổn định của NLĐ khu vực không chính thức. Vậy, dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đã điều chỉnh những bất cập này như thế nào, thưa Bộ trưởng?

- Theo Luật BHXH năm 2006, chính sách BHXH tự nguyện được thực hiện từ ngày 1/1/2008 và đến nay đã bộc lộ những hạn chế, bất cập. Vì vậy, để giải quyết những hạn chế, bất cập, tăng tính hấp dẫn của chính sách, khuyến khích và mở rộng diện bao phủ theo tinh thần một số Nghị quyết của BCH Trung ương và Bộ Chính trị, chính sách BHXH tự nguyện trong dự thảo Luật được sửa đổi, bổ sung theo hướng:

Không khống chế tuổi trần tham gia nhằm tạo điều kiện cho mọi NLĐ có khả năng và nhu cầu đều được tham gia để có lương hưu khi về già. Hạ mức thu nhập tối thiểu làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện (hiện nay đang quy định là mức lương cơ sở) theo hướng giao Chính phủ quy định cụ thể tùy thuộc vào điều kiện KT-XH từng thời kỳ để phù hợp với khả năng tài chính của đại bộ phận lao động nông thôn và khu vực phi chính thức. Bổ sung phương thức đóng BHXH tự nguyện, có thể đóng 1 năm 1 lần và 1 lần cho nhiều năm để tạo sự linh hoạt cho người tham gia. Có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện đối với một số trường hợp đặc biệt nhằm khuyến khích người dân tham gia.

* Hiện nay số DN vi phạm Luật BHXH được Thanh tra lao động tiến hành thanh, kiểm tra và phát hiện chiếm tỉ lệ rất nhỏ. Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đã bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành và thẩm quyền xử lý vi phạm cho cơ quan BHXH. Quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào?

- Trước thực trạng nợ đóng, chậm đóng BHXH còn diễn ra khá phổ biến, đặc biệt nhiều DN cố tình chiếm dụng tiền đóng BHXH của NLĐ gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của NLĐ và gây ảnh hưởng đến nguồn thu Quỹ BHXH (tính đến hết tháng 4/2014, tổng nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 12.451 tỷ đồng, riêng số nợ BHXH là 9.150 tỷ đồng- PV). Bên cạnh đó, do số lượng thanh tra viên của ngành LĐ-TB&XH quá mỏng nên công tác thanh tra về BHXH không đáp ứng được yêu cầu của hoạt động quản lý. Tôi nhất trí với ý kiến về việc cần tăng cường thẩm quyền cho tổ chức BHXH như nghiên cứu bổ sung thẩm quyền thanh tra chuyên ngành về việc đóng BHXH cho tổ chức BHXH để cùng với Thanh tra LĐ-TB&XH thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ thu BHXH.

* Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!
Theo baohiemxahoi.gov.vn