BHXH huyện Mường Nhé: Tiếp nhận thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện.

06/05/2020 02:20 PM


Thực hiện quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 9/4/2020 của UBND huyện Mường Nhé về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện Mường Nhé và Thông báo số 30/TB-UBND ngày 15/4/2020 của UBND huyện Mường Nhé, BHXH huyện Mường Nhé thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện từ ngày 22/4/2020.

 

(Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Mường Nhé)

Theo đó, việc tiếp nhận thủ tục hành chính về lĩnh vực BHXH tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện Mường Nhé bao gồm các thủ tục: Lĩnh vực thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (03 thủ tục); Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH (05 thủ tục); Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (01 thủ tục).

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 22/4/2020, BHXH huyện Mường Nhé phân công nhiệm vụ cho 01 đồng chí viên chức thuộc bộ phận Một cửa của BHXH huyện thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ lĩnh vực Bảo hiểm xã hội trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện Mường Nhé. Mỗi tuần phối hợp trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện 01 ngày, buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. Trong quá trình thực hiện, bước đầu viên chức BHXH huyện đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của UBND huyện, đồng thời phối hợp xử lý, trả lời 29 câu hỏi và thắc mắc thường gặp của người dân liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT được cán bộ và nhân dân trên địa bàn đánh giá cao.

Chủ trương đưa các thủ tục hành chính ra tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Trong thời gian tới, BHXH huyện sẽ tiếp tục phối hợp các phòng, ban và tổ chức đoàn thể liên quan, thông tin đến các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và người dân nắm được quy định này để thuận tiện khi có giao dịch với cơ quan BHXH huyện, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

         

(Cán bộ BHXH huyện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Mường Nhé)

Lê Trung Chính - BHXH huyện Mường Nhé